piv logo


Adresas: Mokyklos g. 3,
Alytaus r., Pivašiūnų k.,
Pivašiūnų sen.
LT-64482 LIETUVA

Įstaigos kodas: 190245865
Tel.: (8 315) 29 331, (8 315) 29 332
Fax,: (8 315) 29 303
El. paštas: pivasiunuvid@gmail.com
Pamokų laikas
1. 8.30 9.15
2. 9.25 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.25 12.10
5. 12.25 13.10
6. 13.20 14.05
7. 14.15 15.00
8. 15.10 15.55
25sveika mokykla logo 

APIE GIMNAZIJĄ

Dvidešimt penkių kilometrų atstumu nuo Alytaus, ant vienos iš kalvų, atokiau nuo gatvės šurmulio, apsupta raminančios ir įkvepiančios žalumos, įsikūrusi Pivašiūnų gimnazija.

Saugi, moderni, jauki, kūrybiškumu trykštanti mūsų ugdymo įstaiga turi turtingą, praėjusio amžiaus pradžią menančią istoriją.

Visos istorijos ir gyvenimai persipina tarpusavyje, primindami vietos bendruomenei daug menančius įvykius, sukurdami spalvingus paveikslus.

Pivašiūnų gimnazijos istorija, kaip ir daugelio Lietuvos gimnazijų istorija, ypatinga, ji pasakoja ne tik apie pastatus, žmones, jautriai atspindinti regiono ir valstybės politinius įvykius, kurie įtakojo švietimo, o tuo pačiu ir gimnazijos, raidą.

Mūsų gimnazijos istorijos pradžia siekia XX amžiaus pradžią, 1905 metus, netrukus po lietuviškos spaudos atgavimo. Taigi, galima sakyti, kad mokyklos įkūrimas tarsi simbolizuoja lietuviško žodžio, rašmens atgimimą. Būtent šiais metais pastatytas specialiai mokyklai skirtas pastatas su viena klase. Tuomet mokykloje dirbo vos vienas mokytojas – Jurgis Vasiliauskas, o mokyklos vedėja žinoma Konstancijos Gurevičiūtės pavarde. Paradoksalu, tačiau šioje mokykloje net ir panaikinus spaudos draudimą, lietuvių kalbos nenorėta įsileisti iki pat I Pasaulinio karo.

Tik atvykus kunigui Alfonsui Petruliui, apie 1911 m. vaikus po pamokų imta mokyti lietuviškai skaityti ir dainuoti. Pirmųjų mokykloje dirbusių pedagogų dėka mokiniai įgijo išsilavinimą ir galimybę tęsti mokslus toliau.

Pivašiūnų gimnazijos istorijai svarbūs ir 1923 metai, kai liepos 14 d. miestelyje nutarta steigti dvikomplektę mokyklą. Šiuo laikotarpiu mokykloje dirbo mokytojai: O.Saldukaitė ir M.Tunylaitė. I.Vasikauskaitė, K.Lelka ir J.Vasiliauskas, B.Aliulis, K.Šimas, A.Kupinaitė, A.Pilvelis.

Kitas mokyklos raidos etapas – tai pokario laikotarpis. 1946-1947 m. Pivašiūnuose buvo atidaryta pirmoji progimnazijos klasė, o 1947-1948 m. mokykla progimnazija vadinama jau ir oficialiai, nors pradinėse, pirmosiose ir antrosiose, klasėse tebūta vos 13 mokinių. Juos mokė darbštūs pedagogai: J.Kupinas, Berulytė, O.Griškevičiūtė, vadovavo direktorė A.Kupinaitė-Zarauskienė. Dar po metų mokykla išaugo į septynmetę mokyklą, kurioje mokėsi jau 172 mokiniai. Šie metai ypatingi ir tuo kad buvo išleista ir pirmoji, baigusių septintąją klasę, mokinių laida, kurių buvo dešimt.

Dabartinis Pivašiūnų gimnazijos pastatas pastatytas 1964 m. Šiomis dienomis gimnaziją regime visiškai kitokią: joje yra 17 dalykinių kabinetų, sporto ir aktų salės, mokomosios dirbtuvės, treniruoklių salė. Štai 2009 metais apšiltintas gimnazijos stogas, atnaujinti stadiono bėgimo takai.

Gimnazijoje veikia kaimo biblioteka su nuolatiniu internetiniu ryšiu bei skaitykla. Pastato būklė gera, palaipsniui atnaujinami gimnazijos baldai ir įranga. Į gimnaziją mokiniai pavežami mokykliniais autobusais. Dabar čia dirba jau nebe vienas, o 31 pedagogas. Mokosi ne trylika, o beveik du šimtai mokinių.

Pivašiūnų gimnazijos mokytojai nuolat siekė dalyvauti visuomeniniame tautos ir valstybės gyvenime. Prasidėjus Atgimimui keletas šios gimnazijos pedagogų, vadovaujami tuometinio šios dar vidurinės mokyklos mokytojo Arūno Dudavičiaus, pirmieji rajone susibūrė į Sąjūdžio palaikymo grupę, organizavo tautinius renginius bendruomenei, inicijavo susitikimą su parapijos klebonu Jonu Sudavičium ir pateikė pageidavimą mokykloje dėstyti tikybą.

Šiuo metu gimnazijoje mokiniams teikiamos profesinės karjeros planavimo ir kitos konsultacijos. Yra sudaryta Vaiko gerovės komisija. Vykdoma alkoholio, korupcijos, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos: gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, metodinė taryba, visos jos dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius ir kitus gimnazijos bendruomenės veiklos klausimus.

Pivašiūnų gimnazija turi senas meninio, sportinio lavinimo tradicijas: veikia 17 neformalaus ugdymo būrelių, vaikų kapela „Griežliukė“, mokytojų vyrų kapela „Pivašiūnai“, teatro studija „Vizija“, Jaunųjų šaulių, krepšinio, medžio drožybos, dailės, maironiečių, jaunųjų maltiečių, etnokultūros. Mokiniai noriai lanko Alytaus rajono Daugų meno ir sporto mokyklos skyrių mūsų gimnazijoje. Organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai, vedamos įdomios integruotos pamokos. Rūpestingai ugdomas kūrybiškumas prasiveržia šalies ir rajono konkursuose.

Gimnazijoje renginius organizuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui kartu su gimnazijos neformaliojo ugdymo būrelių vadovais, klasių auklėtojais, gimnazijos mokinių taryba. Bendradarbiaujame su Pivašiūnų amatų centro darbuotojais. Bendrus renginius organizuojame kartu su Alytaus r. visuomenės sveikatos biuro specialistais.

Gimnazijoje švenčiamos jau tradicinėmis tapusios šventės, taip pat valstybinės šventės, vykdomi įvairūs projektai, programos bei organizuojamos akcijos.

2015 metais gimnazija dalyvavo pilietinėse iniciatyvose organizuojamose Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, įgyvendindama Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programą, tai renginiai: Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Ilgesio pieva“, „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai – Sausio 13-ajai atminti. „Atminties kelias“ rugsėjo 23-ąją, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Paminėta Holokausto diena.

Organizuoti pilietiškumą ugdantys renginiai: Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas, pilietiškumo renginys-paskaita su G. Steponavičiumi ir Gabrieliumi Liaudansku-Svaru. Gimnazijoje svečiavosi ekspedicijų po lietuvių tremties vietas dalyviai. Jie pristatė vasarą vykusią ekspediciją Karlagas'15, skirtą 70-osioms lietuvių tremties metinėms į Kazachstaną paminėti.

Minėjome PASAULINĘ AIDS dieną „AIDS: GERIAU ŽINOTI“. Paminėta Žemės diena. Prisidedame prie Lietuvos švarinimo akcijos „Darom 2015 m.“.

Organizavome savaitę „BE PATYČIŲ“, „Balioniada“, vyko renginiai skirti skatinti gražius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje, taip mažinant galimybes atsirasti smurtui ir patyčioms. Pivašiūnų gimnazijos mokiniai, tėvai mokytojai dalyvavo dviračių žymėjimo akcijoje kurią organizavo Alytaus apskrities pareigūnai.

Minėjome Pasaulinę ligonių dieną, Pivašiūnų gimnazijos maironiečiai ir jaunieji maltiečiai, aplankėme senelius, gyvenančius Pivašiūnų senelių globos namuose. Maltos ordino pagalbos tarnyba vykdė akciją „Ir maža širdelė turi didelių idėjų!“. Už paaukotas lėšas buvo nupirkta įvairiausių mokyklinių priemonių naujiems mokslo metams, jaunieji maltiečiai dalyvavo šioje akcijoje. Pivašiūnų gimnazijos jaunieji maltiečiai dalyvavo akcijoje „Maltiečių Velykos“. Gavome paramą, organizavome renginį Pivašiūnų senelių globos namuose ir aplankėme Pivašiūnų gimnazijos mokinių tėvelius, turinčius negalią. 2015 metais jaunieji maltiečiai dalyvavo Šiluvos didžiuosiuose atlaiduose kartu su visos respublikos maltiečiais ir parsivežė dovanas, skirtas Pivašiūnų gimnazijos mokiniams. Mūsų gimnazijos Jaunieji maltiečiai prisidėjo prie akcijos „Maltiečių sriuba“.

Pivašiūnų gimnazijos maironietės dalyvavo Respublikinėje Baltų vienybės šventėje.

Maironietės aplankė Pivašiūnų parapijos senelių namus nešinos savo padarytais Kalėdiniais atvirukais.

Paminėta Europos kalbų diena „Kalba langas į pasaulį“.

.Pivašiūnų gimnazijos komanda „Juoda-Balta“' pelnė pirmas vietas teisinių žinių konkurse „Temidė“ Alytaus rajono, Alytaus apskrities etapuose ir atstovavo Alytaus apskritį Panevėžio Miltinio teatre respublikiniame baigemąjame konkurse.

Aštuntus metus iš eilės prieš mokinių rudens atostogas ir artėjančias Vėlines mokyklos bendruomenė susiburia į akciją „Ašara nuriedėjo...“, renginio-akcijos tikslas skatinti jaunimą nepamiršti savo protėvių atminimo, saugoti ir branginti savo praeitį. Jaunieji maltiečiai ir maironiečiai Lapkričio 1-ąją paminėjo apsilankydami Pivašiūnų senelių globos namuose, dovanojo įrėmintus šventųjų paveikslėlius, kaip globėjus kiekviename kambarėlyje, pristatė šventųjų gyvenimus.

Kartu paminėjome Tarptautinei vaikiškos knygos dieną ir H.K.Anderseno 210-osioms gimimo metines.

Bendradarbiaujant su Pivašiūnų amatų centro darbuotojais vyko Kaziuko mugė, suorganizuotas etnografinis renginys Mažosios vaikų Velykos. Vyko projektas „Etnokultūrinių tradicijų ir vertybių puoselėjimas adventiniu laikotarpiu”. Neformalaus ugdymo būrelio „Etninė kultūra” nariai amatų centre dalyvavo edukacinėje pamokoje „Bandelių kepimas”. Organizuotos Velykinės, Motinos dienos, Kalėdinės mokinių darbų parodos.

Bendradarbiaujant su Alytaus r. sveikatos biuro specialistais organizuoti renginiai: Kovo mėnuo – mėnuo be patyčių. Draugystės puoselėjimas, gražių ir stiprių tarpusavio santykių skatinimas, renginys Pasaulinei dienai be tabako paminėti „Susiorientuok. Dūmas ne tau!!!“, košės dienos paminėjimas.

Vyko edukacinės programos-renginiai Smuikininko Gedimino Dalinkevičiaus ir gitaristo Simono Bušmos susitikimas su Pivašiūnų gimnazijos mokiniais.

Paminėtas gimnazijos 110 metų jubiliejus Šventinis renginys „O kur jūs mano mokiniai...“ Organizuojamos šventės metu siekta puoselėti senas, jau gyvuojančias, ir kurti naujas gimnazijos ugdymo bei bendruomenės bendradarbiavimo, kultūringo laisvalaikio praleidimo tradicijas, akcentuoti ir pademonstruoti įvairių laidų mokinių ir mokytojų pasiekimus pamokose ir popamokinėje veikloje, skatinti gimnazijos bendruomenės patriotizmą, lojalumą, pasididžiavimo jausmą savo gimnazija.

Vykdome gimnazijos steigėjo numatytus ir švietimui keliamus uždavinius. Bendradarbiaujame su Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centru, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Alytaus miesto ir rajono PK nepilnamečių reikalų tarnyba. Pivašiūnų seniūnija, Pivašiūnų kaimo biblioteka, Daugų kultūros centro Pivašiūnų filialu, ir Pivašiūnų Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, lankomės Pivašiūnų senelių globos namuose, Alytaus r. savivaldybės globos namuose. Gimnazija pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Jiezno gimnazija, Baltarusijos Grodno vidurine mokykla Nr. 28.

Ugdymo įstaiga – tai atskiras pasaulis vietinėje bendruomenėje, unikalus savo ypatingu poveikiu visuomenei. Gimnazija visuomet buvo šviesos, mokslo šaltinis, gebantis keisti pasaulį. Per 110- rius gyvavimo metus išleido 57 abiturientų laidas.

Įdomu tai, jog iš vėliau baigusiųjų mūsų mokyklą abiturientų 45 patys tapo mokytojais, 33 inžinieriais ar techninių mokslų atstovais, taip pat 9 gydytojai ir 9 ekonomistai, 6 – teisininkai, 4 – kunigai, galime pasidžiaugti, kad tarp pastaraisiais metais baigusiųjų mūsų mokyklą mokinių yra ir Alytaus rajono savivaldybės vadovas Algirdas Vrubliauskas taip pat populiarus laidų vedėjas Giedrius Leškevičius, Šiaulių dramos teatro aktorius Sigitas Jakubauskas.

Šiuos skaičius vardiname nebe reikalo. Jais pabrėžiame ir įrodome gimnazijos gebėjimą daryti pasaulį geresnį, išleidžiant į jį kuo daugiau puikių, išsimokslinusių, besivadovaujančių aukštomis moralinėmis vertybėmis, kūrybingų, motyvuotų ir mylinčių savo kraštą žmonių. Kiekviename žmoguje glūdi gėris ir išmintis, daugiau nei vieną veiklos šimtmetį gimnazijos užduotis buvo padėti kiekvienam čia ateinančiam atrasti savyje tai, kas geriausia ir dovanoti kitiems.

Mūsų gimnazijos ateities planai ir perspektyvos: Skleisti savo gimnazijos gerąją patirtį. Bendradarbiaujant su verslo struktūromis rasti daugiau rėmėjų. Aktyviai dalyvauti LR Vyriausybės projektuose. Didesnį dėmesį skirti gabių mokinių ugdymui. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis vykdant švietimo kaitos projektus. Kraštotyrinės ir paveldosauginės veiklos plėtojimas. Prisidėti prie Pivašiūnų kraštiečių susitikimų tradicijų kūrimo ir puoselėjimo. Bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis būti kartu, stengtis pratęsti pirmųjų šios mokyklos mokytojų darbą, pateisinti jų įdėtas pastangas.

Rašytojas J.Mikelinskas, ilgokai dirbęs mokytoju Lietuvos mokyklose, lygindamas pedagogo darbą su kitomis profesijomis, rašė: „Jei visų kitų profesijų atstovai žmogų tik taiso, daro jo gyvenimą gražesnį, prasmingesnį, tai pedagogas žmogų kuria. Kuria kaip skulptorius, tik ne iš granito ar marmuro, bet iš savo širdies, proto, jausmų, o į rankas įduoda ginklą, patį moderniškiausią ginklą – mokslą ir pažinimą“. Didelė pedagogo atsakomybė ne tik atskiram žmogui, bet ir tautai.

Gimnazijos 110-ties metų jubiliejaus proga, šventės metu bus atidengta Pivašiūnų gimnazijos garbės galerijos lenta, kurioje aukso raidėmis išrašytos labiausiai garsinusių gimnaziją buvusių mokinių pavardės.

 

Skaityti plačiau...

Ačiū už dėmesį.

 

 
Sukurta naudojant Rush Tide.