piv logo


Adresas: Mokyklos g. 3,
Alytaus r., Pivašiūnų k.,
Pivašiūnų sen.
LT-64482 LIETUVA

Įstaigos kodas: 190245865
Tel.: (8 315) 29 331, (8 315) 29 332
Fax,: (8 315) 29 303
El. paštas: pivasiunuvid@gmail.com
Pamokų laikas
1. 8.30 9.15
2. 9.25 10.10
3. 10.20 11.05
4. 11.25 12.10
5. 12.25 13.10
6. 13.20 14.05
7. 14.15 15.00
8. 15.10 15.55
25sveika mokykla logo 

Dalyvavimas projektuose, projektinė veikla

2012-2016 m.

1. Istorinių įvykių vertinimas ir vieta ugdymo procese 2012-09-24.
2. Gimtinės istorija ir geografija iš arčiau 2012-10-30.
3. Savivaldybės lėšomis remiamų mokinių užimtumo programa „Ištiesk gerumui ranką“. 
2012-06-22.
4. Projektas „Seniūnaičių iniciatyvos bendruomenių aktyviam laisvalaikiu, sportui sveikatinimui ir užimtumui“. Dalyvavimas ir prisidėjimas prie projekto sudarant šiaurietiškų lazdų maršrutą Pivašiūnų seniūnijoje (sudarė Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui V.Venčkauskaitė).
5. Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas 2013-11-20.
6. Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme VPI-2.3-ŠMM-01-V01-002 (I etapas)“ karjeros specialistų mokymai 2013-01-28 – 30.
7. Projektas „Pivašiūnų vidurinės mokyklos ir kaimo bendruomenės jaunimo sporto veiklos aktyvinimas“ (Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-052) (2014-11-04 atidarymas).
8. Savivaldybės lėšomis remiamų mokinių užimtumo programa „Aitvaras ieško draug“‘ 2013-08-19 – 28.
9. Alytaus r., Lazdijų r., Kalvarijos r. savivaldybių organizuotame projekte „Jaunimo politikos kodas‘‘ partnerių teisėmis dalyvavome veiklose 2013-2014 m.
10. Pivašiūnų amatų centro projekte „Amatą mokėsi – valgyt turėsi“ 2014 m. spalio 22, 23, 24.
11. Lietuvos plaukimo federacija VŠĮ Alytaus SRS projektas „Moku plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ programa 2014-11-27.
12. SPPC projektas ,,Specialiųjų mokymosi priemonių poreikiai‘‘ 2015 m.
13. Alytaus r. savivaldybės projektas jaunimui „Jauku/Mentorystė“ 2015-05-19.
14. Projektas „Maltiečių velykos“ organizavo MOPT 2015 m. (gimnazijos maltiečiai projekto vykdymui gavo 100 eurų)
15. Alytaus r. savivaldybės finansuojamas kultūros projektas „O kur jūs mano mokiniai...“, skirtas Pivašiūnų gimnazijos 110 metų jubiliejui. 2015-11-21.
16. Dalyvaujame kaip projekto nariai projekte „Olimpinė karta“ 2016 m.
17. Projektas „Maltiečių Velykos“, gauta 100 eurų, projekto veikloms įgyvendinti.
18. Alytaus r. savivaldybės finansuojamas kultūros projektas „Su daina aš gyvenu“.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

Programos pavadinimas
Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas 2013-11-20.
Mokykla vakar ir šiandien 2013-10-30.
2013-02 Mokymosi bendradarbiaujant ir vertinimo svarba aktyviam mokinių mokymuisi pamokoje.
Gimtinės istorija ir geografija iš arčiau 2012-10-30
Istorinių įvykių vertinimas ir vieta ugdymo procese 2012-09-24.
Menų savaitė 2012-03—03-30
Menų savaitė 2011-03-26.
Augu Lietuvai, dirbu tėvynei 2011-02-28.
Lietuva kaip žydintis vainikas 2011-02-15.
Teminis praktinis seminaras „Mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtra“ 2011-02-18.
Elektroninio dienyno diegimas 2010-12-07.
Advento simboliai ir tradicijos 2010-12-22.
Nuo pamokos plano iki pamokos rezultato įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas
2010-11-16.
Problemos sprendimo planavimas 2010-10-26.
Žodžiai ir darbai gimtinei.
Mokyklos raida ir vaidmuo ugdant asmenybę 2010-08-13.
Mokytojų – mokinių – tėvų bendradarbiavimo įtaka mokymosi kokybei 2010-06-08.
Muzikinio ugdymo praktinės veiklos sklaida Pivašiūnų vidurinėje mokykloje 2010-06-12.
„Pradinuko vasara“ kūrybinis – edukacinis seminaras“ „Kultūros paveldas: senieji amatai vertybių formavimas pradiniame ugdyme“, 2010-06-04.
„Besimokančių mokyklų tinklai“ 2010-04-08.
Etnokultūros vertybių ugdymas 2010-02-01.
Smurtas prievarta mokykloje, prevencinė veikla 2009-12-23.
Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti „Mokyklos vaidmens stiprinimas kuriant atvirą visuomenę“ 2009-03-06, 2009-03-10, 2009-04-24.
Naujausi reikalavimai šiuolaikinei pamokai 2008-12-17.
Švietėjiška – kultūrinė popietė „Šeimos vaidmuo puoselėjant tautines vertybes, ugdant ateities žmogų“ 2008-05-14.
Ugdymo turinio atnaujinimas – tai mokinio kompetencijų ugdymas pamokos tobulinimas (planavimas) 2008-05-08.
Vidaus ir išorės audito dermė 2008-04-11.
Seminaras – popietė „Nepriklausomybės kelias“ 2008-02-15.
Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Blogį paversk gėriu“ 2007-12-04.
Seminaras – popietė „Per knygą į vaiko širdį“ 2007-11-16.
 
Sukurta naudojant Rush Tide.